Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Ełku
ul. Suwalska 50
19-300 Ełk

Nr rachunku bankowego

BGŻ BNP PARIBAS

30 2030 00451110 0000 0293 2360