1. asp. Bednarowicz Wojciech
2. asp. Wójcik Tomasz
3. mł. asp. Nowak Jacek
4. mł. asp. Płatek Hubert
5. ogn. Rejmer Grzegorz
6. ogn. Chmielewski Jacek
7. ogn. Zyskowski Wojciech
8. mł. ogn. Witkowski Karol
9. mł. ogn. Król Karol
10. mł. ogn. Rochowicz Paweł
11. st. sekc. Dziuba Wojciech
12. sekc. Hańczyc Hubert
13. str. Mróz Piotr
14. str. Szczukiewicz Patryk
15. str. Jarmoc Krzysztof