Z dniem 1 grudnia 2017 mł. bryg. Wojciech Szczepanik - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ełku, objął pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi. Na uroczystej zmianie służby złożyliśmy gratulacje z tytułu objęcia tak zaszczytnego stanowiska, jak również życzyliśmy objęcia stanowiska na stałe.

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zapobiegania pożarom i awariom" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz z zakresu Ratownictwa Chemicznego na WAT w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego na Szkole Policealnej w Ełku, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, operatora pilarek mechanicznych, SEP. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkładało się na wysokie przygotowanie mł. bryg. Szczepanika do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi jak również dużą grupą strażaków w codziennym funkcjonowaniu Komendy Powiatowej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Chemiczno - Ekologicznej, był również członkiem nieetatowej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Wojtek, dziękujemy za wspólną służbę i życzymy powodzenia !!!

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

IMG4301IMG4302IMG4303IMG4304IMG4305