28 marca 2018 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 przeprowadzono XLI powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do udziału zgłoszonych zostało 25 laureatów eliminacji niższego szczebla z 8 szkół we wszystkich trzech kategoriach wiekowych.

Zwycięzcami poszczególnych grupach wiekowych zostali:

I grupa wiekowa:

  1. Filip Kotarski ze Szkoły Podstawowej w Kalinowie
  2. Julia Szostak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, Alan Pińczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku
  3. Wanessa Strzyżewska ze Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wlk., Milena Święcicka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku

II grupa wiekowa:

  1. Rafał Kotarski ze Szkoły Podstawowej w Kalinowie
  2. Jakub Rydzewski ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku
  3. Jakub Bugała ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku

III grupa wiekowa:

  1. Sebastian Abrycki z Zespołu Szkół nr 2 w Ełku
  2. Marta Kotarska i Bartosz Pilarczyk z Zespołu Szkół nr 2 w Ełku
  3. Szymon Gryn z Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

Laureaci pierwszych miejsc reprezentować będą powiat ełcki na eliminacjach wojewódzkich, które w tym roku zostaną zorganizowane w Nidzicy 23 kwietnia 2018 roku. Nagrody dla laureatów I miejsc ufundował Prezydent Miasta Ełk za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia i tekst: st. kpt. Jarosław Pieszko

001

004

003

003

005

007

009

008

006

010