leszeksuskiŻyczenia gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

 

 

 

dzie-straaka-komSuski