minzielPismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy modernizacyjnej. 

 

 

 

DSC-005W poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z rozpoczęciem funkcjonowania sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie przekazano również sprzęt pożarniczy oraz włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP,
 • Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski,
 • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki wraz z zastępcą - bryg. Robertem Flicińskim,
 • insp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Pawłem Szyperkiem - Komendantem Powiatowym Policji w Ełku 
 • płk SG Robert Inglot - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie,
 • p. Mariusz Pawłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
 • ppłk Cezary Rozwalka - Komendant Filii nr 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, 
 • p. Wojciech Bądaruk - Kierownik Oddziału Transportu
 • p. Marek Chojnowski - Starosta Powiatu Ełckiego,
 • p. Tomasz Andukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
 • p. Krzysztof Skiba - Komendant Straży Miejskiej w Ełku

Obecny był również  ks. prałat Andrzej Barwisz - warmińsko - mazurski kapelan strażaków wraz z księdzem doktorem Jerzym Szorcem - ełckim kapelanem strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP  z terenu województwa warmińsko - mazurskiego,  przedstawiciele firm współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa.

Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęta została w 2009 roku. Dzięki inwestycji, możliwe będzie przeniesienie siedziby komendy powiatowej do jednej lokalizacji wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, stworzenie pomieszczeń szkoleniowych na potrzeby edukacji strażaków, jak i również uzyskano pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania komendy. Podczas uroczystości otwarto drugą w województwie warmińsko - mazurskim salę edukacyjną OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci jak i starszą młodzież.

Podczas uroczystości został również przekazany sprzęt ratowniczy dla ełckich strażaków w postaci samochodu specjalnego SPGaz - zakupionego w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”- Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 - koszt 450 tys. zł. oraz łódź ratownicza WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą – 80 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku  został powołany pan bryg. Robert Wiśniewski a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego.

Tekst: bryg. Marek Markowski, zdjęcia M. Waszkiewicz

DSC-002--kopiaDSC-007--kopiaDSC0104--kopiaDSC0116--kopiaDSC0148--kopiaDSC-010--kopiaDSC0152--kopiaDSC0172--kopiaDSC0188--kopiaDSC0184--kopia

W piątek 22 grudnia b.r. w nowo otwartej sali konferencyjnej w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ełku w przy ul. Suwalskiej dwóch strażaków złożyło ślubowanie na sztandar. Po ślubowaniu strażacy przełamali się opłatkiem.

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli komendanci w stanie spoczynku: st. bryg. Mirosław Hołubowicz, bryg. Edward Januszko, st. bryg. Tomasz Lacki. Nie zabrakło również koleżanek i kolegów emerytów. W tak znamienitym gronie dwóch nowo przyjętych strażaków miało okazję złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Słowo Boże wygłosił kapelan ełckich strażaków ks. dr Jerzy Szorc. Po odśpiewaniu kolęd i przełamaniu się opłatkiem był czas na życzenia i skromny poczęstunek.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

DSC-004DSC-002

DSC-008DSC-005DSC-007DSC-006DSC-009

DSC-001DSC-003

IMG8939UWAGA !!! Wyniki końcowe  naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku - kliknij w link !!!

Z dniem 1 grudnia 2017 mł. bryg. Wojciech Szczepanik - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ełku, objął pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi. Na uroczystej zmianie służby złożyliśmy gratulacje z tytułu objęcia tak zaszczytnego stanowiska, jak również życzyliśmy objęcia stanowiska na stałe.

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zapobiegania pożarom i awariom" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz z zakresu Ratownictwa Chemicznego na WAT w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego na Szkole Policealnej w Ełku, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, operatora pilarek mechanicznych, SEP. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkładało się na wysokie przygotowanie mł. bryg. Szczepanika do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi jak również dużą grupą strażaków w codziennym funkcjonowaniu Komendy Powiatowej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Chemiczno - Ekologicznej, był również członkiem nieetatowej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Wojtek, dziękujemy za wspólną służbę i życzymy powodzenia !!!

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

IMG4301IMG4302IMG4303IMG4304IMG4305