1. asp. Bednarowicz Wojciech
2. asp. Wójcik Tomasz
3. mł. kpt. Kacper Dobrowolski
4. mł. asp. Nowak Jacek
5. mł. asp. Płatek Hubert
6. ogn. Rejmer Grzegorz
7. ogn. Chmielewski Jacek
8. ogn. Zyskowski Wojciech
9. mł. ogn. Witkowski Karol
10. mł. ogn. Król Karol
11. mł. ogn. Rochowicz Paweł
12. st. sekc. Dziuba Wojciech
13. sekc. Hańczyc Hubert
14. str. Mróz Piotr
15. str. Szczukiewicz Patryk
16. str. Jarmoc Krzysztof