ZATWIERDZAM

bryg. Marek Markowski
Komendant Powiatowy PSP w Ełku

 

REGULAMIN
korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik”
w Ełku, ul. Suwalska 50 podległej
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
W Ełku

1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń.
2. Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez rezerwację terminu w harmonogramie udostępnionym na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Ełku http://www.straz.elk.pl/ w zakładce „OGNIK – Rezerwacja Sali”, wypełnienie „Karty zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczenie do Sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Ełku lub przekazanie instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć
3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: wtorek, czwartek w godz. 9:00 – 13:00. Grupa I: 9:00-10:30, Grupa II: 11:30-13:00.
4. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (głównie klasy I-III). W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych, młodzieży lub grup przedszkolnych.
5. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
6. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
7. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
8. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania” (klauzula w Karcie zgłoszenia).
9. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
10. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić
w miejscu do tego wyznaczonym.
11. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
12. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
13. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.
14. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
15. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
16. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
17. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika” - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku nie ponosi odpowiedzialności.