W piątek 22 grudnia b.r. w nowo otwartej sali konferencyjnej w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ełku w przy ul. Suwalskiej dwóch strażaków złożyło ślubowanie na sztandar. Po ślubowaniu strażacy przełamali się opłatkiem.

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli komendanci w stanie spoczynku: st. bryg. Mirosław Hołubowicz, bryg. Edward Januszko, st. bryg. Tomasz Lacki. Nie zabrakło również koleżanek i kolegów emerytów. W tak znamienitym gronie dwóch nowo przyjętych strażaków miało okazję złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Słowo Boże wygłosił kapelan ełckich strażaków ks. dr Jerzy Szorc. Po odśpiewaniu kolęd i przełamaniu się opłatkiem był czas na życzenia i skromny poczęstunek.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

DSC-004DSC-002

DSC-008DSC-005DSC-007DSC-006DSC-009

DSC-001DSC-003

IMG8939UWAGA !!! Wyniki końcowe  naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku - kliknij w link !!!

Z dniem 1 grudnia 2017 mł. bryg. Wojciech Szczepanik - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ełku, objął pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi. Na uroczystej zmianie służby złożyliśmy gratulacje z tytułu objęcia tak zaszczytnego stanowiska, jak również życzyliśmy objęcia stanowiska na stałe.

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zapobiegania pożarom i awariom" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz z zakresu Ratownictwa Chemicznego na WAT w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego na Szkole Policealnej w Ełku, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, operatora pilarek mechanicznych, SEP. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkładało się na wysokie przygotowanie mł. bryg. Szczepanika do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi jak również dużą grupą strażaków w codziennym funkcjonowaniu Komendy Powiatowej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Chemiczno - Ekologicznej, był również członkiem nieetatowej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Wojtek, dziękujemy za wspólną służbę i życzymy powodzenia !!!

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

IMG4301IMG4302IMG4303IMG4304IMG4305

9 listopada 2017 roku w Komendant Powiatowy PSP w Ełku otworzył cykl szkoleń dla pracowników MOPS w Ełku z zakresu programu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”

Na szkoleniu obecnych było 25 pracowników MOPS z Ełku. Jest to jedna z kilku grup, spotkania z pozostałymi pracownikami rozłożyliśmy na najbliższy czas. Gości powitał i wprowadził w tematykę szkolenia Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. Marek Markowski. Tematyka poruszona na spotkaniu, to przede wszystkim szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpożarowa związana z programem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Szkolenie poprowadzili st. kpt. Jarosław Pieszko i st. sekc. Hubert Zawistowski, którzy szczegółowo omówili zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się pracownicy socjalni w trakcie swojej pracy odwiedzając podopiecznych. Poruszane tematy miały za zadanie przybliżenie uczestnikom tematyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i dotyczyły:

  • omówienia sposobów powstawania tlenku węgla i wskazania jak unikać zagrożenia;
  • wpływu CO na organizm ludzki, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w takiej sytuacji;
  • wskazania uczestnikom szkolenia by zwracali uwagę na zasłonięte kratki wentylacyjne, właściwy sposób eksploatacji urządzeń grzewczych (w tym elektrycznych) ;
  • sposobu postępowania w przypadku zastania sytuacji związanej z zatruciem tlenkiem węgla lub pożarem- jak reagować, jak powiadomić służby, co robić zanim dojedzie pomoc;
  • danych statystycznych z badań dotyczących wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i dymu w naszym województwie i na terenie całego kraju (dane KG PSP);
  • omówienia doboru urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz gazów, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności.

W trakcie spotkania przedstawiono prawidłowy sposób postępowania podczas pożaru tłuszczu w kuchni oraz omówiono ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru. Uczestnikom szkolenia zwrócono również uwagę na fakt, że gdy do budynku doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego to wyklucza to możliwość użytkowania w takim budynku butli z propan-butanem. Słuchacze przyznali zgodnie, że z wieloma problemami przyszło się im spotkać.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko, st. sekc. Hubert Zawistowski

 

DSC-001DSC-002DSC-003DSC-004

IMG0573W sobotę 16 września 2017 r. na stadionie miejskim w Iławie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF.  Do rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Warmińsko - Mazurskiego stanęli najlepsi zawodnicy i zawodniczki reprezentujący powiaty Warmii i Mazur. Łącznie w rywalizacji uczestniczyło 19 młodzieżowych drużyn pożarniczych w dwóch kategoriach - dziewcząt i chłopców. Powiat ełcki reprezentowała drużyna chłopięca z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie. W obu konkurencjach, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie, drużyna pod przewodnictwem trenera druha Leszka Kotarskiego nie miała sobie równych, uzyskując w sumie 1048,1 punktów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach krajowych.

Zdjęcia: Agnieszka Zyskowska OSP Kalinowo

 

IMG0370IMG0455IMG0431IMG0475IMG0525IMG0568IMG0591IMG0582IMG0596IMG0600IMG0573