W czwartek (22.03) gościliśmy nauczycieli z takich krajów, jak: Turcja, Włochy, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Łotwa.

Spotkanie w ramach projektu Erasmus + pod nazwą „A child is a World – dziecko jest całym światem” zorganizowane na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rękusach, która od 2016 roku uczestniczy w międzynarodowej wymianie doświadczeń. Celem projektu jest szeroko pojęta pomoc dzieciom w dziedzinie edukacji i sfery emocjonalnej. Nauczyciele uczestniczyli w takich samych zajęciach, jakie organizujemy dzieciom. Bariera językowa nie stanowiła problemu ze zrozumieniem tematyki zajęć. Nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem sposobu prowadzenia zajęć, jak również możliwością ujrzenia mieszkania po pożarze. Nie kryli chęci stworzenia takiej sali w swoich krajach. Specjalnie do tych zajęć opracowaliśmy certyfikaty ukończenia w języku angielskim.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

ERAZMUS-01

ERAZMUS-03

ERAZMUS-04

ERAZMUS-02

ERAZMUS-05

ERAZMUS-06

ERAZMUS-07

ERAZMUS-08

Strażacy z Ełku oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

1 marca 2018 roku ełccy strażacy rozpoczęli zbiórkę krwi w ramach II edycji wspólnej akcji MSWiA i MON „SpoKREWnieni służbą”. Pierwszego dnia sześciu strażaków honorowo oddało krew w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ Terenowa Placówka w Ełku. Akcję prowadzimy przez cały miesiąc marzec. W akcji mogą wziąć udział nie tylko mundurowi, akcja jest skierowana do każdego chętnego.

Opracował: st. kpt. Jarosław Pieszko, zdjęcia: st. sekc. Hubert Zawistowski

007

002

003

001

004

005

006

 

23 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2017. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski.

Średnio, co 30 godz. i 37 min. strażacy wyjeżdżali do pożaru, co 16 godz. 35 min. do miejscowego zagrożenia i co 118 godz. 22 min. do alarmu fałszywego.

W 2017 roku odnotowano łącznie 889 interwencji. Ponad 815 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów i miejscowych zagrożeń, pozostałe zdarzenia to alarmy fałszywe. Był to nie wątpliwie spokojny rok pod kątem interwencji. W porównaniu do roku 2016 zanotowaliśmy o 65 interwencji mniej. Miniony rok, był kolejnym, funkcjonowania treningowej komory dymowej. W ciągu całego roku udało się przeszkolić łącznie 243 druhów jednostek OSP i PSP.

Narada roczna była również doskonałym momentem do odznaczenia zasłużonych osób. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polski woj. warmińsko – mazurskiego nr 2/2/2017 z dnia 27 maja 2017 roku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:

Marcin Radziłowicz, syn Walerego

Tomasz Stypułkowski, syn Krzysztofa

Post. Tomasz Stypułkowski – funkcjonariusz policji Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w dniu 25 maja 2017 roku, w czasie wolnym od służby uratował z pożaru 68 letniego mężczyznę. Idąc ulicą zauważył pożar w jednym z mieszkań. W kuchni dostrzegł płomienie w okolicy kuchenki gazowej. Był tam też przestraszony i zdezorientowany właściciel mieszkania. Policjant ewakuował go w bezpieczne miejsce, a sam mokrym ręcznikiem ugasił pożar przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki temu nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Poszkodowany 68-latek trafił do szpitala z poparzeniami głowy i dróg oddechowych. 

Pan Marcin Radziłowicz jest członkiem OSP – Miejskiej Orkiestry Dętej. Od lat wspiera jednostki w zakresie bezpieczeństwa. W latach 2002-2006 był członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Poprzez zastosowanie nowych technologii działa w wielu płaszczyznach bezpieczeństwa: udostępnił podgląd kamer Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, udostępnił szerokopasmowy dostęp do internetu m.in. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, udostępnił serwery dla portali regionalnych zajmujących się bezpieczeństwem.

Odznaczenia wręczyli: Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski I Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. Marek Markowski.

Podsuwanie roku swoją obecnością uświetnili:

 • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku,
 • Bogusław Wisowaty – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ełku,
 • Marek Chojnowski – Starosta Ełcki,
 • Paweł Ratkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Prostki,
 • mł. insp. Paweł Szyperek – Komendant Powiatowy Policji w Ełku,
 • Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku,
 • Andrzej Bujnowski – Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica sp. z o.o.,
 • Mirosław Burakiewicz – Przewodniczący Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ełku.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko.

002

003

004

001

007

008

006

010

009

011

012

013

 

minzielPismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy modernizacyjnej. 

 

 

 

DSC-005W poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z rozpoczęciem funkcjonowania sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie przekazano również sprzęt pożarniczy oraz włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP,
 • Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski,
 • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki wraz z zastępcą - bryg. Robertem Flicińskim,
 • insp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Pawłem Szyperkiem - Komendantem Powiatowym Policji w Ełku 
 • płk SG Robert Inglot - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie,
 • p. Mariusz Pawłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
 • ppłk Cezary Rozwalka - Komendant Filii nr 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, 
 • p. Wojciech Bądaruk - Kierownik Oddziału Transportu
 • p. Marek Chojnowski - Starosta Powiatu Ełckiego,
 • p. Tomasz Andukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
 • p. Krzysztof Skiba - Komendant Straży Miejskiej w Ełku

Obecny był również  ks. prałat Andrzej Barwisz - warmińsko - mazurski kapelan strażaków wraz z księdzem doktorem Jerzym Szorcem - ełckim kapelanem strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP  z terenu województwa warmińsko - mazurskiego,  przedstawiciele firm współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa.

Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęta została w 2009 roku. Dzięki inwestycji, możliwe będzie przeniesienie siedziby komendy powiatowej do jednej lokalizacji wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, stworzenie pomieszczeń szkoleniowych na potrzeby edukacji strażaków, jak i również uzyskano pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania komendy. Podczas uroczystości otwarto drugą w województwie warmińsko - mazurskim salę edukacyjną OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci jak i starszą młodzież.

Podczas uroczystości został również przekazany sprzęt ratowniczy dla ełckich strażaków w postaci samochodu specjalnego SPGaz - zakupionego w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”- Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 - koszt 450 tys. zł. oraz łódź ratownicza WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą – 80 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku  został powołany pan bryg. Robert Wiśniewski a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego.

Tekst: bryg. Marek Markowski, zdjęcia M. Waszkiewicz

DSC-002--kopiaDSC-007--kopiaDSC0104--kopiaDSC0116--kopiaDSC0148--kopiaDSC-010--kopiaDSC0152--kopiaDSC0172--kopiaDSC0188--kopiaDSC0184--kopia