OTWP-00629 marca 2017 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Ełku przeprowadzono XL powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do udziału zgłoszonych zostało 24 laureatów eliminacji niższego szczebla z 10 szkół we wszystkich trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne.

Zwycięzcami poszczególnych grupach wiekowych zostali:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa:

Kuczyńska Kinga ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ełku

II grupa wiekowa – gimnazjum:

Abrycki Sebastian z Gimnazjum w Kalinowie

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

Kotarska Marta z Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Ełku

Wymienione wyżej osoby reprezentować będą powiat ełcki na eliminacjach wojewódzkich, które w tym roku zostaną zorganizowane w Szczytnie 26 kwietnia. Nagrody dla laureatów I miejsc ufundował Zarząd Powiatowy ZOSP w Ełku.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Pieszko