004aDnia 3 kwietnia br. w budynku Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Ełku podczas uroczystej zbiórki strażaków Komendy Powiatowej PSP w Ełku mł. bryg. Wojciech Szczepanik uroczyście przyjął obowiązki Dowódcy JRG

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zapobiegania pożarom i awariom" w SGSP oraz z zakresu Ratownictwa Chemicznego na WAT w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego na Szkole Policealnej w Ełku, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, operatora pilarek mechanicznych, SEP. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkłada się na wysokie przygotowanie do działań ratowniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości. Dowódca Grupy Chemiczno-Ekologicznej i członek nieetatowej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Z-ca Dowódcy przez ostatnie 7 lat prowadził zadania jednostki samodzielnie.

 

Tekst: kpt. Jarosław Pieszko, zdjęcia asp. Jacek Radkiewicz.