DSC-005W poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z rozpoczęciem funkcjonowania sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie przekazano również sprzęt pożarniczy oraz włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP,
 • Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski,
 • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki wraz z zastępcą - bryg. Robertem Flicińskim,
 • insp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Pawłem Szyperkiem - Komendantem Powiatowym Policji w Ełku 
 • płk SG Robert Inglot - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie,
 • p. Mariusz Pawłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
 • ppłk Cezary Rozwalka - Komendant Filii nr 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, 
 • p. Wojciech Bądaruk - Kierownik Oddziału Transportu
 • p. Marek Chojnowski - Starosta Powiatu Ełckiego,
 • p. Tomasz Andukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
 • p. Krzysztof Skiba - Komendant Straży Miejskiej w Ełku

Obecny był również  ks. prałat Andrzej Barwisz - warmińsko - mazurski kapelan strażaków wraz z księdzem doktorem Jerzym Szorcem - ełckim kapelanem strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP  z terenu województwa warmińsko - mazurskiego,  przedstawiciele firm współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa.

Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęta została w 2009 roku. Dzięki inwestycji, możliwe będzie przeniesienie siedziby komendy powiatowej do jednej lokalizacji wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, stworzenie pomieszczeń szkoleniowych na potrzeby edukacji strażaków, jak i również uzyskano pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania komendy. Podczas uroczystości otwarto drugą w województwie warmińsko - mazurskim salę edukacyjną OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci jak i starszą młodzież.

Podczas uroczystości został również przekazany sprzęt ratowniczy dla ełckich strażaków w postaci samochodu specjalnego SPGaz - zakupionego w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”- Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 - koszt 450 tys. zł. oraz łódź ratownicza WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą – 80 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku  został powołany pan bryg. Robert Wiśniewski a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego.

Tekst: bryg. Marek Markowski, zdjęcia M. Waszkiewicz

DSC-002--kopiaDSC-007--kopiaDSC0104--kopiaDSC0116--kopiaDSC0148--kopiaDSC-010--kopiaDSC0152--kopiaDSC0172--kopiaDSC0188--kopiaDSC0184--kopia