30 października 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ełku st. kpt. Hubert Ciszkowski przejął obowiązki Dowódcy JRG w Ełku.

st. kpt. mgr inż. Hubert Ciszkowski służbę rozpoczął w 2008 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 1 maja 2018 r. pełnił funkcję pełniącego obowiązki dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego, szkolenie z zakresu przyjmowania śmigłowców LPR, jest ratownikiem WOPR. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkłada się na wysokie przygotowanie do działań ratowniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

001

002

003

004

005

009