Komendant Główny PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak, za zaangażowanie w realizację zadań oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, przyznał nagrody pieniężne członkom grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej.

Z Komendy Powiatowej PSP w Ełku wyróżniony został jeden strażak, członek specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Pieszko.

002

003

004