Podsumowanie działalności KP PSP w Ełku w 2019 roku

10 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2019. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski.

Meldunek o gotowości strażaków do narady złożył Dowódca JRG, st. kpt. Hubert Ciszkowski Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie, st. bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu.

Średnio, co 27 godzin i 45 minut (2018 - 25 godzin i 10 minut) strażacy wyjeżdżali do pożaru, co co 21 godzin 25 minut  (2018 - 22 godziny 45 minut) do miejscowego zagrożenia i co 113 godzin 46 minut (2018 - 125 godzin 9 minut) do alarmu fałszywego.

W 2019 roku odnotowano łącznie 802 interwencje. Ponad 725 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów i miejscowych zagrożeń, pozostałe zdarzenia to alarmy fałszywe. Był to nie wątpliwie spokojny rok pod kątem interwencji. W porównaniu do roku 2018 zanotowaliśmy o 1 interwencje mniej. Miniony rok, był kolejnym, funkcjonowania treningowej komory dymowej. W ciągu całego roku udało się przeszkolić łącznie 328 strażaków jednostek PSP i OSP (138 i 190). Warto również wspomnieć o Sali Edukacyjnej Ognik. W roku 2019 roku odwiedziło nas 928 osób, głównie uczniów klas 1-3.

Podsuwanie roku swoją obecnością uświetnili:

  • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP,
  • Artur Urbański  – Wiceprezydent Ełku,
  • Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Powiatu Ełckiego,
  • Andrzej Bezdziecki – Wójt Gminy Kalinowo,
  • mł. insp. Jarosław Werla – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ełku,
  • ppłk. Mirosław Morawski – Komendant WKU w Ełku,
  • ppłk. Michał Wawreszuk – Zastępca Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Filia w Ełku,
  • Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku,
  • Anna Milewska – Przedstawiciel Nadleśnictwa Ełk w Mrozach Wielkich
  • ks. dr. Jerzy Szorc - Kapelan ełckich strażaków.

Opracował: st. kpt. Jarosław Pieszko.

010

020

030

040

050