pozegnanie-stypka-028Z wielkim żalem i smutkiem w sercu informujemy o śmierci naszego kolegi asp. sztab. w st. spocz. Krzysztofa Stypułkowskiego, pełniącego przez wiele lat stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ełku. 

Asp. sztab. Krzysztof Stypułkowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1981 roku jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa i stopnia młodszego chorążego, rozpoczął służbę jako wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Ełku przy ul. Chopina. Po wygaszeniu działalności ośrodka w roku 1992, Krzysztof Stypułkowski rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej na stanowisku dowódcy zastępu. W roku 1999 został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki, które piastował do momentu przejścia na emeryturę w roku 2010.

Krzysztof Stypułkowski zawsze dbał o wysoki poziom wyszkolenia ełckich strażaków. Zawsze priorytetowo dbał o bezpieczeństwo w służbie zarówno podczas działań jak i w codziennym życiu. Wiedza, którą przekazywał podczas szkoleń BHP uświadamiała nie tylko strażakom, jak ważne jest bezpieczeństwo, stosowanie zabezpieczeń, uwaga i ostrożność. Był nieocenionym  dowódcą, nauczycielem, przełożonym ale i również przyjacielem. Był zaangażowanym sportowcem, przez wiele lat reprezentował ełcką Komendę w sportach pożarniczych, siatkówce, piłce nożnej. Był pierwszym dowódcą Specjalistycznej Grupy Chemicznej powstałej przy Komendzie Powiatowej PSP w Ełku. Nawet po przejściu na zaopatrzenie emerytalne był ściśle związany z pożarnictwem. Dzięki swojemu doświadczeniu w służbie realizował się jako Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalinowie. Był erudytą, komentatorem, jego niski głos zawsze towarzyszył wydarzeniom sportowym, festynom. 

Ponieśliśmy wielką stratę Krzysztofie, będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Cześć Twojej Pamięci, spoczywaj w pokoju

 

Krzysztof-Stypukowski---nekrolog-2020-11-06